22071750

Januar er måneden for fleste brannulykker

Det skjer flest brannhendelser i bygninger i de kalde månedene. Vinteren er på sitt kaldeste, med krav til oppvarming av bolig og folk er mer innendørs. Det øker risikoen for at brann starter. I 2019 var januar måneden med flest branner og branntiløp med 435, mens februar og juli var måneden med færrest med 309. Månedsstatistikken er også preget av antall dager i måneden. I 2019 lå spesielt januar (435), mai (400) og oktober (368) høyt. Alle disse månedene har 31 dager.

Hyppigheten av boligbranner øker fra folk står opp på morgenen og utover dagen. Det skjer flest branner i boliger på ettermiddagen, når folk kommer hjem til sin bolig, lager mat på komfyren og bruker elektriske apparater. Men det er verdt å merke seg at branner skjer i et betydelig omfang hele døgnet.

Monter komfyrvakt

Hele 45 prosent av brann- og redningsvesenets brannutrykninger til bolig i 2018 skyldtes komfyren. Folk glemmer eller sovner fra maten de har begynt å lage.

Komfyrbrann skyldes i hovedsak tørrkoking. Da utvikles røykgasser som blant annet inneholder giftig karbonmonoksid, som kan føre til kullosforgiftning, og i verste fall dødsfall. Hvis maten ikke fjernes fra komfyren, kan det oppstå brann. Brannen kan spre seg raskt til fettet som er i kjøkkenviftefilteret. Og går vifta, vil den gi næring til brannen.

Komfyrbrann kan unngås med en komfyrvakt. Den består av to deler; en del som kutter strømmen til komfyren, og en sensor som overvåker temperaturen på platene. Sensoren varsler hvis temperaturen over platene blir for høy og sender et signal om å kutte strømmen.

Begrens bruken av skjøteledninger

Mange hjem har skjøteledninger som er koblet til ulike elektriske apparater. Kobler du for mye elektronikk til samme skjøteledning, kan det føre til varmgang og i verste fall brann. Apparater som gir varme, slik som fønere og varmeovner kan gi for høy belastning på skjøteledningen.

Sjekk at du ikke kobler i mer enn det skjøteledningen har kapasitet til. Og hvis skjøteledningen har en av-og-på-knapp, slå den av før du legger deg.

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) rapporterer om 180 boligbranner de siste fem årene som skyldes oppvaskmaskin, vaskemaskin eller tørketrommel.

Lading av mobil

Mobilladere kan ta fyr eller kortslutte og frigi giftig røyk. Risikoen er høyere hvis laderen har en fabrikasjonsfeil eller en annen skade på elektronikken, noe som ikke alltid er så lett å oppdage på forhånd.

Du bør derfor alltid lade mobilen når du er våken og tilstede. Lad med original lader i et rom med røykvarsler.

Bytt batteri på røykvarsleren!

I perioden 2000 til og med 2021 har det omkommet 1 174 mennesker i brann i Norge. Det kunne vært enda flere hadde det ikke vært for røykvarsleren. Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

!

Kontakt oss

Vi hjelper til med å sikre ditt hjem, kontakt oss for en trygg befaring!

15 + 2 =